Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ADAY EVRAK TESLİM DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 46 adet sözleşmeli personel alımı için 25.01.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılar başvurulardan ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan ilanda belirtilen puan türüne göre yapılan sıralama ve kadrolar için istenen belgelerin kontrolü neticesinde ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenmiştir.

 

30 Mayıs 2024 tarihinde Üniversitemiz internet sayfasından yapılan duyuru evrak teslimi için çağırılan yedek adaylardan 14.06.2024 Cuma günü mesai bitimine (17.00) kadar evrak teslimi yapmayanların başvurduğu unvanlarda diğer yedek adaylara geçilmiştir. Evrak Teslimi Beklenen Yedek Adayların istenilen evrakları 08.07.2024 Pazartesi günü saat:17.00’a kadar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Tekniker Kadrosu Başvuru Sonuç Listesi (06 Numaralı İlan)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosu Başvuru Sonuç Listesi (07 Numaralı İlan)

Destek Personeli Kadrosu Başvuru Sonuç Listesi (10 Numaralı İlan)(Kadın)

Destek Personeli Kadrosu Başvuru Sonuç Listesi (10 Numaralı İlan)(Erkek)

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 • 1-Başvuru Dilekçesi, (Tıklayınız)
 • 2-Nüfus Cüzdanı Sureti veya Kimlik Kartı Fotokopisi (Başvuruda aslı ibraz edilmek kaydıyla)
 • 3-Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (Diplomanın başvuruda aslı ibraz edilmek kaydıyla)
 • 4-2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • 5-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 • 6-Adli Sicil Kaydı
 • 7-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu
 • 8-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu

  *(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuran adaylar için boy, kilo bilgisi ve çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmadığı ibareli sağlık kurulu raporu)

 • 9-4 Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • 10-Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • 11-Adli Sicil Kaydı (E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı),
 • 12-Deneyim istenen kadrolar için barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Osmaniye ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adayların Osmaniye ili içerisinde ikameti etmesi gerekmektedir.

3- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adaylar ile sözleşme yapılacaktır.

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

5- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

6- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

 7- Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, adaylar istenilen belgeleri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları

(Tel: 0328 827 10 00 Dâhili: 1503-1507-1510-1512)
(e-Posta: personel@osmaniye.edu.tr)

ADRES : Fakıuşağı Mahallesi  Karacaoğlan Yerleşkesi

                 80000  Merkez  / OSMANİYE

14 Haziran 2024 (Bu duyuru 820 defa görüntülendi)